Toobias tidning

38-årig verksamhetsledare med grund i sjukvården

SOCIALT
Privat är jag gift och har två barn 13 och 9 år. Jag är uppvuxen i en trygg familj i småländska Nybro. Jag återvände 2006 till Småland tillsammans med min familj
efter att jag befunnit mig i andra städer under flera år. Det som ger mig bäst återhämtning och ny inspiration är mitt stora intresse för jakt.
Tystnaden, luften, dofterna från skogen ger mig ny styrka i vardagen och därmed rätt förutsättningar för att lyckas med de utmaningar jag stöter på i arbetslivet. 

MÅL
Jag är en målinriktad ledare med en målsättning att genom utvecklande ledarskap skapa trygga och
inspirerande arbetsplatser där verksamheten präglas av goda resultat och hög kvalité som skapas
via välgrundad teamkänsla i alla led.

”Jag är övertygad om att individens enskilda förmåga blir som störst när den fungerar tillsammans med starka team”

LEDARPROFIL
Min styrka inom ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för samarbete och starka team. Mitt intresse för just teamarbete
har funnits hela mitt liv och jag har till exempel bara engagerat mig i lagidrotter. Jag har skaffat mig en lång erfarenhet av ledarskap
och haft förmånen att arbete med både starka och svaga team vilket givit mig en bred kunskap och därmed förmågan att arbeta med
teamen från flera olika vinklar. Jag fungerar som bäst när det finns nya utmaningar att ta tag i och är som lyckligast när jag ser att mina medarbetares självförtroende ökar när de vågar ta nya steg och bidra till utvecklingen. Jag är en engagerad person som är aktiv i såväl föreningslivet som i samhällsfrågor. Jag tycker om att arbeta med processer och ser värdegrundsarbete som en viktig del i att skapa förståelse mellan arbetsplatsen och kunderna. Samtidigt som jag ser teamet som en central del i att lyckas så är min förmåga att arbete enskilt stark. Kreativitet är en av mina styrkor och många idéer kommer till mig när jag är själv i till exempel skogen eller under en promenad med min hund.

En svaghet hos mig kan vara att jag blir lite rastlös om jag inte hittar nya utmaningar. Jag behöver bli bättre på att befinna mig i stunden och njuta av det som fungerar. Detta är något som jag de senaste åren blivit bättre på men är samtidigt en viktig del i min fortsatta utveckling som ledare.

Detta var lite kortfattat om mig själv. Jag svarar gärna på frågor och ni är välkomna att kontakta mig via någon av mina sociala kanaler som ni hittar i kolumnen till vänster.
På nästa sida kommer jag gå igenom mina utbildningar och kurser. Klicka på pilen för att ta dig dit alternativt öppna menyn i vänsterkolumnen om ni vill gå till ett annat avsnitt.