Yrkeserfarenhet

Arbetsgivarutlåtande skickas gärna vid förfrågan.
Tills vidare lämnar jag ett par rekommendationer hämtade från LinkedIn.     

LarsUlrika

Bild1