UppdragJag har under åren haft möjligheten att få delta i flera olika uppdrag av olika slag.
Både inom arbetslivet men inte minst kring min privata person. Jag är en drivande
person både inom yrkeslivet och privat och vill gärna vara med och påverka så att
verksamheter, föreningar med mera utvecklas. Jag kommer här att gå igenom några
av de uppdrag jag haft.    

 

 

 

 

Uppdrag kopplade till anställningar

Onkologiska Kliniken Länssjukhuset i Kalmar
RMPG Onkologi
Sedan 2016 deltagare i RMPG Onkologi för utveckling av den regionala onkologin.

NYSAM Onkologi
Sedan 2016 delansvarig för NYSAM siffror för jämförelse av Onkologin mellan länssjukhusen på nationell nivå.

Hjärtsektionen Länssjukhuset i Kalmar
Projektledare Vårdkoordinator
Ansvarig för ett projekt där vi utvärderade hur en vårdkoordinator kunde avlasta läkaren vid uppläggning av patient på vårdavdelning från akuten.
Vårdkoordinatorn tar över patienten vid beslut om inläggning och handlägger sedan processen. koordinatorn ansvarar också för att ha total översyn
av lediga platser på medicin- och infektionskliniken. Lämnade ifrån mig uppdraget i januari 2016.

SKL-projekt Akut förbättring
Ett nationellt övergripande projekt för att förbättra flöden på Sveriges akutmottagningar. Deltog för medicinklinikens räkning för att förbättra flöden
från akuten upp till vårdavdelning.

KOSMO Vasallparken
Införande av nytt personaldatasystem på KOSMO
Arbetade med en projektgrupp inom KOSMO-koncernen för att ta fram ett nytt datasystem för personaldata såsom kompetens, rekrytering etc.

Utveckling av ledningssystem
Även här arbetade vi i en projektgrupp för att utveckla företagets ledningssystem med framförallt innehållet Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Utveckling av företagets hemsida
Jag var en av de personer som var med och tog fram företagets nya hemsida 2010 och därefter en av administratörerna.

Neurologen, Karolinska Sjukhuset Solna
Införande av Datajournal BMS/Systemansvarig
Deltog i en projektgrupp när kliniken skulle frångå pappersjournal och starta med datajournal. Arbetade under projekttiden
50 % med uppdraget och blev efter projektslut lokalt systemansvarig för klinikens datajournaler på 25 %.
Det var detta projekt som sedan gjorde att jag tog steget in i ledarrollen.

Övriga uppdrag

Grundare av nätverket Våga Välja Nybro
Jag tog 2014 initiativet till att starta ett nätverk av privatpersoner som skulle verka för positiva händelser i vår kommun.
Vårt arbete har blivit mycket väl emottaget och vi hade 2015 premiär på eventet Saturday Night Flight som är ett hyllningsdisco
mitt på Nybro torg. Discot hyllar Nybros kultdisco ”Nightan” som 1980 blev utsett till Sveriges häftigaste disco. Eventet genomfördes i positiv andra 2015, 2016 och 2017.

Tränare för pojkar -05 i fotboll
Är sedan några år tillbaka tränare för sonens lag i fotbollslag. Jag anser det viktigt att vi vuxna tar vårt ansvar och vägleder barnen i deras uppväxt. Samtidigt är det riktigt roligt att se dem utvecklas.
En viktig sak som kanske inte tänker på är hur mycket man som vuxen får lära sig samtidigt som man lär ut till barnen.

Jaktledare, Klenemåla jaktklubb
Är sedan 2013 ledare för vårt jaktlag. Jakten är mitt största intresse och den största källan till återhämtning.
Att organisera klubbens organisation samt planera jakterna ger mig en större möjlighet att utvecklas både som jägare och ledare.

Ordförande Nybro Handboll
Var under åren 2007-2014 ordförande i Nybro Handboll. Sporten som jag ägnade större delen av min barndom och ungdom åt.
Under min tid som ordförande bröt vi oss ur moderföreningen Nybro IF och skapade en ny logo och mer personifierad verksamhet.
Under min tid i klubben var jag även tävlingsledare för vår stora ungdomsturnering i handboll Hacke Cup. Jag avgick som
ordförande 2014 då jag hade bestämt mig för att starta upp Våga Välja Nybro.

Ambassadör för Högskolan i Skövde
Under min tid som student på högskolan engagerade jag mig mycket i flera olika delar.
Ett av mina första uppdrag var att bli Ambassadör för skolan. Jag tillsammans med några andra ambassadörer
åkte runt på mässor i Sverige och pratade om våra olika utbildningar. Det var en rolig tid då man fick träffa många
olika typer av människor.

Ledamot i Institutionsnämnden samt Kårens fullmäktige och valberedning
Mitt arbete som ambassadör ledde mig in i kårens arbete och jag hade främst en roll som studentledamot i hälso- och vårdinstitutionens nämnd.
Jag satt även med ett tag i kårfullmäktige samt kårens valberedning. Jag lämnade valberedningen när jag själv blev nominerad till vice kårordförande
med inriktning mot utbildningsfrågor. Jag valde dock att till slut tacka nej till nomineringen då jag precis påbörjat min sista termin och ville börja arbeta.